`

Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2019. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   

ГАЛЕРИЈА НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
1. Српско сликарство 19. века – Портрети, Избор из Збирке сликарства Одељења за историју уметности Народног музеја Крагујевац ( Галерија – фебруар – март 2019. )


 
 

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА:
1. „Обреновићи и њихово доба.“ Аутори изложбе су: Александар Марушић, виши кустос историчар, Музеј рудничко– таковског краја, Бојана Топаловић, виши кустос историчар, Народни музеј Крагујевац и Зорица Петровић, МА, Народни музеј Аранђеловац-спрат, Изложба ће бити отворена до 7. марта 2019. године

МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН:

Изложбе у 2018. години:
1. Мила Гвардиол „РАСКРШЋА“ (14.2.-6.3.2019.)

АРХИВА


АМИЏИН КОНАККУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА -Улица Светозара Марковића 21

СТАРА СКУПШТИНА
1. Бојана Топаловић виши кустос историчар, „ИЗ РИЗНИЦЕ СТАРЕ КРАГУЈЕВАЧКЕ ЦРКВЕ“ (2.10.2018. - )


© Народни музеј Крагујевац 2004