s

Отворена је 17. септембра 2004. године у новоопремљеном простору спрата Кнез Михаиловог конака. За сада је изложено 47 слика: 24, у оквиру српског сликарства, и 23 слике старих европских Pocetna stranica мајстора. Приликом конзерваторских интервенција долазиће до повремених измена и допуна поставке.

Српско сликарство 19. века је овде заступљено са мањим бројем уметника, али су то имена од којих већина чини окосницу у развоју српског сликарства ове средине. Значајна је и по томе што представља малу галерију српског портрета и ношње тог времена. .
Аутор изложбе: Споменка Ковачић-Гужвић, виши кустос историчар уметности
(у пензији)

ИЗЛОЖБЕ-СТАЛНА ПОСТАВКА-Српско сликарство 19. века
P. Cortanovic KNEZ MILOS OBRENOVIC
U. Predic PORTRET MLADOG COVEKA
U. Predic PORTRET MLADE ZENE
Paja Jovanovic PORTRET SUPRUGE MUNI
A. Petrovic MILIVOJE PETROVIC BLAZNAVAC
U. Knezevic PUKOVNIK ILIJA POPOVIC
Zivko Jugovic PORTRET JELENE SAVIC
Dordje Krstic SKICA ZA PORTRET
U. Knezevic PORTRET MLADE ZENE
Стари европски мајстори
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
     
       
     
       
 

 
© Народни музеј Крагујевац 2004