home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A CВука Караџића 1
34000 Крагујевац
Србија

+381 34 333 302
+381 34 333 312

+381 34 331 782


National museum Kragujevac
Vuka Karadzica 1
34000 Кragujevac
Serbia

+381 34 333 302
+381 34 333 312

+381 34 331 782

 
 
КОНТАКТ   CONCTACT
Адреса:
Народни музеј Крагујевац
Вука Караџића 1
34000 Крагујевац
Србија Pocetna stranica
  Postal address:
National museum Kragujevac
Vuka Karadzica 1
34000 Кragujevac
Serbia
Телефон:
+381 34 333 302
+381 34 333 312

  Phone:
+381 34 333 302
+381 34 333 312
Факс:
+381 34 333 312
+381 34 333 302
  Fax:
+381 34 333 312
+381 34 333 302
E-mail: muzejkg@gmail.com

  E-mail: muzejkg@gmail.com

Директор Музеја:
Ненад Ђорђевић
+381 34 331 782
+381 34 333 302
+381 34 333 312

muzejkg@gmail.com


  Museum manager:
Nenad Djordjevic
+381 34 331 782
+381 34 333 302
+381 34 333 312


muzejkg@gmail.com
Секретар Музеја:
Славица Божовић
+381 34 333 312
+381 34 333 302


muzejkg@gmail.com
 

Secretary:
Slavica Bozovic
+381 34 333 312
+381 34 333 302

muzejkg@gmail.com

Текући рачун:

840-36664-37
код Управе за јавна плаћања
организациона јединица Крагујевац

Радно време:

Радним даном од 08:00 до 15:00
ПОСЕТА: 10:00 до 17:00
суботом и недељом од 10:00 до 14:00

Модерна галерија:
радним даном од 12:00 до 20:00
суботом од 9:00 до 13:00 часова
  Modern gallery:
радним даном од 12:00 до 20:00
суботом од 9:00 до 13:00 часова
Webmaster:
Жарко Заграђанин
profesor@beotel.net
  Webmaster:
Žarko Zagrađanin
profesor@beotel.net
   
     
    
© Народни музеј Крагујевац 2004