i
ИСТОРИЈСКО-УМЕТНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ-ЗБИРКА ИКОНА
Vaskrsenje lazarovo
Sveti Nikola
Vavedenje
Raspece sa svetiteljima
Vaskrsenje lazarovo
Sveti Nikola
Triptih
Bogorodica sa Hristom
Sleddeca kolekcija
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
Pocetna stranica
Иконе

Мала целина од 18 икона хронолошки у распону од 17. до прве деценије 20. века, пореклом из, Русије, српских крајева преко Саве и Дунава и Србије са представама Богородице, јеванђелиста, Великих празника, појединих светаца ... рађене у техници темпере на дасци или платну а понеке са делимичном позлатом. Иконописци су већином непознати локални традиционалисти, сликари из доба српског романтизма или руски мајстори 19. века. Међу њима се издвајају имена: Мојсије Мишковић, Ђура Јакшић, Илија Димитријевић.


   
       
       
       
    
© Народни музеј Крагујевац 2004