"Порекло музичких инструмената код Срба, на основу археолошких, историјских, етнографских и других података"

У Галерији Народног музеја Крагујевац 13. јануара 2017. отворена је изложба "Порекло музичких инструмената код Срба, на основу археолошких, историјских, етнографских и других података" аутора кустоса-археолога Игора Ђуровића из Народног музеја у Крагујевцу представља синтезу мултидисциплинарних истраживања на пољу првих појава и развоја музичких инструмената присутних у пракси код Срба. .

Изложба у Галерији Народног музеја "Порекло музичких инструмената код Срба" приказује све резултате истраживања изнете у књизи у скраћеном виду, и у том смислу је својеврсна промоција књиге. Но, други део изложбе је промотивног карактера: приказано је неколико реконструисаних инструмената са српских средњевековних фресака. Панои са фрескама садрже инсталацију реконструисаног инструмената уметнутог на месту његовог приказа: лаута из Богородице Љевишке, гудач из Каленића, труба из Дечана, бубањ из Леснова, итд...


Књига у продаји

Игор Ђуровић
Порекло музичких инструмената код Срба, на основу археолошких, историјских, етнографских и других података

цена: 1000, 00 динара
поруџбина: muzejkg@gmail.com, 034333302

Језик, писмо: српски, ћирилица
Врста, садржај: књига
Година издања: 2016
Физички опис: број страна 204, слике у боји, 24х19 цм
Издавање и производња: Народни музеј, Вука Караџића 1, Крагујевац, 2016
Библиографија: стр. 179-202
ISBN 978-86-85647-57-4

Ова научна студија представља синтезу мултидисциплинарних истраживања на пољу првих појава и развоја музичких инструмената присутних у пракси код Срба.
Аутор нас води у најдаље периоде људске историје, да би указао на прве археолошке налазе, које сматра узорима савремених инструмената, на шта указује анализом ових предмета. Прате се појаве на широј територији: од праисторијске Европе, преко Средње Азије и Блиског Истока, старе Грчке и Рима, да би се на крају ови подаци повезали са простором изнад Карпата који се сматра Прапостојбином Словена. Аутор сматра да више инструмената у српској пракси имају зачетак у најдаљој праисторији у палеолиту, да су другима тамо корени, али им је дуг развој све до средњег века, да поједини се појављују као резултат контакта у античком и средњевековном добу. Тако анализира развој гусала кроз дуг период од праисторије све до средњег века, прве појаве фруле и настанак писка, потврде о постојању тамбуре, караба, дипли и гајди, тарабука, бубња и других инструмената у старим добима.


*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
     
     
     
        

 

 

 
© Народни музеј Крагујевац 2004