*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ 2013. - ГАЛЕРИЈА

„ВРЕМЕ  ПРОСТОР  УМЕТНОСТ“-Изложба поводом десет година успешне сарадње Инголштата и Крагујевца, 6. мај-10 јун 2013. године

Поводом десет година успешне сарадње на свим нивоима, а посебно на пољу културне сарадње и размене између немачког  града Инголштата и нашег Крагујевца, Народни музеј Крагујевац организовао је ликовну зложбу  под називом ВРЕМЕ  ПРОСТОР  УМЕТНОСТ. 
На изложби учествује по десет уметника из оба града, са радовима насталим у различитим медијима и материјалима – слике, скулптуре, графике, инсталације, објекти, фотографије и сл.

То су:
Крагујевац: Барбара Гутман, Зоран Игњатовић, Душко Јовић, Миа Луковац, Бојан Оташевић, Горан Ракић, Владимир Ранковић, Ненад Ристовић, Миливоје Штуловић, Милена Вучковић

Инголштат:Sieglinde Bottesch, Hubert Dietz, Hanni Goldhardt, Werner Kapfer, Fredrik Lindqvist, Konrad Risch, Viktor Scheck, Brigitte Schuster, Susanna Smyczek-Schuhmann, Elizabeth Steinhauser

.Свеобухватна сарадња два града-Инголштата и Крагујевца, од почетка је подразумевала и пуну размену културних, односно, уметничких потенцијала два града.
Већ десет година ликовни уметници из Инголштата и Крагујевца континуирано одржавају контакте  – кроз заједничке изложбе и  пројекте, узајамна гостовања на ликовним  колонијама и кроз друге видове сарадње и дружења уметника.

Након Крагујевца, изложба ће гостовати у Инголштату у јулу и августу месецу.
Изложба је приређена под покровитељством  градова Инголштата и Крагујевца, у сарадњи са  ББК удружењем уметника из Баварске, а у организацији Народног музеја Крагујевац.

Кустос изложбе Татјана Милосављевић, историчар уметности, музејски саветник
   
Музеј Николе Тесле „ТЕСЛИН ЧУДЕСНИ СВЕТ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА“
Музеј Николе Тесле „ТЕСЛИН ЧУДЕСНИ СВЕТ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА“
Музеј Николе Тесле „ТЕСЛИН ЧУДЕСНИ СВЕТ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА“
     
Музеј Николе Тесле „ТЕСЛИН ЧУДЕСНИ СВЕТ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА“
Музеј Николе Тесле „ТЕСЛИН ЧУДЕСНИ СВЕТ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА“
Музеј Николе Тесле „ТЕСЛИН ЧУДЕСНИ СВЕТ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА“

























   
       
Музеј Николе Тесле „ТЕСЛИН ЧУДЕСНИ СВЕТ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА“
Музеј Николе Тесле „ТЕСЛИН ЧУДЕСНИ СВЕТ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА“
Музеј Николе Тесле „ТЕСЛИН ЧУДЕСНИ СВЕТ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА“












 

 

 


























Миодраг Ивановић-"ЧУВАРИ БАШТИНЕ" (02.-27.03.2011.)














 

 

 

 

 

 

 





















© Народни музеј Крагујевац 2004