ГАЛЕРИЈА НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
1. СТАЛНА ПОСТАВКА:
ДВАДЕСЕТИ ВЕК-сликарство и скулптура из збирке НМКГ
Отворена 6. маја 2008. године на спрату Галерије НМКГ

2. Горан Димић „ФИЛТЕР “ (21.9.-30.9.2017.)-приземље

Изложбе се могу посетити од уторка до петка од 10:00 до 17:00 часова,
суботом и недељом од 10:00 до 14:00 часова

home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
АКТУЕЛНЕ ИЗЛОЖБЕ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ КРАГУЈЕВАЦ
ГАЛЕРИЈА
 
 
Актуелна дешавања у Народном музеју КрагујевацКУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА
-Улица Светозара Марковића 21

1. Стална изложбена поставка: ГРАДСКИ ЖИВОТ У КРАГУЈЕВЦУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА
2. "Деца, сеоска ношња и текстил", поставка из Збирке Одељења за етнологију Народног музеја, аутора Светлане Радојковић, вишег кустоса етнолога

Изложба се може посетити од уторка до петка од 10:00 до 17:00,
суботом од 10:00 до 14:00 часова;
Телефон: 034/330462

 Вука Караџића 1
34000 Крагујевац
Србија

+381 34 333 302
+381 34 333 312

+381 34 331 782


National museum Kragujevac
Vuka Karadzica 1
34000 Кragujevac
Serbia

+381 34 333 302
+381 34 333 312

+381 34 331 782


   
МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА


ГАЛЕРИЈА
 

 

 

 

 

 

 


Pocetna stranica
КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА
АМИЏИН КОНАК


Изложба се може посетити
радним даном од
: 10:00 до 17:00,
суботом и недељом од 10:00 до 14:00 часова

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА:
1. Гордон Пикен (Шкотска)-Gordon Picken-Изложба цртежа (15.9.-30.9.2017.)-спрат
2. Марија Сарић, „Римски новац Шумадије“ (22.9.-22.10.2017.)-приземље

 
 
ПОСТАВКА У МАНАСТИРУ ВОЉАВЧА 

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА


ПОСТАВКА У МАНАСТИРУ ВОЉАВЧА
Поводом 200 годишњице заседања Правитељствујушчег совјета српског којом је представљен свакодневни живот монаха у 19. веку-отворена 28.8.2005. године.

 

 

 

 

 

 

 
© Народни музеј Крагујевац 2004
   

МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ

Маја Станковић, "Скице, документи и предлошци за осликавање три крагујевачка храма" (31.8.-20.9.2017.)

СТАРА СКУПШТИНА:

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У КРАГУЈЕВЦУ У 19. ВЕКУ-

Стална изложбена поставка, отворена 15. фебруара 2014. године